Nieuws

Nieuws

Samenvatting nationale prestatieafspraken

Beste leden, Hierbij ter info de laatste samenvatting n.a.v. de nationale prestatieafspraken en overige relevante documenten. Samenvatting nationale prestatieafspraken Beslisnota bij kamerbrief bij nationale prestatieafspraken Bijlagen bij nationale prestatieafspraken Kamerbrief bij nationale prestatieafspraken Nationale prestatieafspraken 2022

Lees verder »

Brief aan de minister & antwoord minister

Lees hier de brief van de SHH aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van het coalitieakkoord. Lees hier het antwoord van de minister, en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Lees verder »

Algemene informatie

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.