De Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) is een vrijwilligersorganisatie
voor huurders van sociale woningcorporaties en voor woningzoekenden. Wij kunnen de
belangen van huurders en woningzoekenden alleen goed behartigen als we, naast fysiek
contact ook bereikbaar zijn per e-mail alsmede uitnodigingen kunnen sturen. De e-mails zijn
noodzakelijk om onze leden goed te informeren en op de hoogte te houden van actuele
zaken. We delen contact- of e-mailgegevens niet met derden en doen er niets mee wat geen
verband houdt met ons doel.

Verwerking gegevens
De gegevens die de SHH ontvangt zullen beveiligd en verantwoordelijk bewaard en gebruikt
worden. Het achterlaten van e-mailadressen gebeurt zorgvuldig in een beveiligde omgeving.

Overige informatie
De SHH ontvangt soms overige informatie van huurders en/of woningzoekenden. Deze
informatie wordt vrijwillig afgegeven en alleen gebruikt met toestemming van de betreffende
persoon en in relatie tot de doelstelling van de SHH.

Afmelding of bezwaar
Op verzoek van onze leden verwijderen of wijzigen wij e-mailadressen in ons bezit.

Tot slot
De SHH houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens