Impressie 1e lustrum SHH

Op 18 oktober 2023 was het 5 jaar geleden dat de SHH is opgericht. Dit lustrum is dinsdag
21 november 2023 op bijzondere wijze gevierd in theater De Vaillant.
De ruim 90 aanwezigen vormden een gevarieerd gezelschap. Allereerst waren aanwezig de
huurders voor wie de SHH aan de gesprekstafels de belangen behartigt. Ook ruim
vertegenwoordigd waren bestuurders van de corporaties en vertegenwoordigers van de SVH,
de wethouders uit diverse gemeenten in Haaglanden, de Provincie, BZK en RVC-leden van
verschillende woningcorporaties.
De middag werd een feest door en voor huurders en woningzoekenden in deze regio. Er was
een gevarieerd programma waarin onder meer een kennismaking met de SHH bestuursleden
en een podiumgesprek met de diverse bestuurders in deze regio. Er waren vooraf
opgenomen interviews met huurders over wat zij belangrijk vinden bij het onderwerp wonen.
Er werden twee gedenkwaardige sketches opgevoerd. Een lied is ten gehore gebracht dat
speciaal voor deze middag was geschreven.
Het is een compliment aan de Bestuurlijke Tafel Haaglanden dat de SHH vijf jaar geleden
namens de huurders een plek aan de regionale tafels heeft gekregen. Dit is bijzonder en ook
vrij uniek te noemen. We hebben als SHH de afgelopen 5 jaar de huurdersstem laten horen.
We hebben meegedacht en meegepraat over alle onderwerpen van belang als het om wonen
binnen deze regio gaat. Van de woningvoorraad tot betaalbaarheid. Van de
huisvestingverordening tot wonen en zorg en van woningkwaliteit tot de spreiding van
sociale huurwoningen over zowel de regio als over de wijken en over woningtoewijzing. De
SHH laat zaken vanuit de zienswijze van huurders horen. Te oordelen naar de toespraken
tijdens de viering van het lustrum lijkt dat heel aardig gelukt. Onze bijdrage is als positief
gewaardeerd. De SHH gaat gewoon door met vertegenwoordigen van de huurders en
woningzoekenden, het deelnemen aan gespreken, het opstellen van adviezen en het laten
horen van de stem van de huurders en woningzoekenden.

Lees hier het verslag.

Onderstaand een impressie van de dag met foto’s, toespraken, interviews met huurders en sketches.

De dag van A tot Z.

De sketches.

Verschillende sprekers.

Interviews met huurders.

Geef een reactie