Samenwerkende
Huurdersorganisaties
Haaglanden
(SHH)

Samenwerkende
Huurorganisaties
Haaglanden
(SHH)

De SHH bestaat uit 17 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden en komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. In oktober 2018 is de SHH opgericht (zie de intentieverklaring). De regionale samenwerking tussen de huurdersorganisaties is uniek in Nederland. De SHH werkt samen met de SVH, Sociale Verhuurders Haaglanden (samenwerkingsverband van woningcorporaties in regio Haaglanden) en de BTW, Bestuurlijk Tafel Wonen (samenwerkingsverband van negen gemeenten in Haaglanden, Provincie Zuid Holland). De SHH heeft actief meegewerkt aan het tot stand komen van het ‘Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt Haaglanden 2021-2030 en heeft op 14 maart 2023 de steunverklaring ondertekend voor de Woondeal Zuid-Holland.

Heeft deze uitleg uw interesse gewekt kijk dan verder op onze website.

Nieuws

Over ons

Het bestuur bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur is gekozen door de leden en werkt volgens een rooster van aftreden. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement en/of het werkplan 2024

Naast afspraken over de woondeals Zuid-Holland is de SHH nauw betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe HVO, huisvestingsverordening.  De SHH werkt actief mee aan verbetering in de verdeling van woningen en huisvestingsverordening t.b.v. een betere doorstroming.

Op het eerste lustrum van de SHH kwam iets magisch tot leven. 
Met haar luisterende oren vond Maud Wilms inspiratie om een lied te schrijven! 
Aan het einde van de dag verraste zij de genodigden, de leden van de SHH en het bestuur met ons eigen lied “bouwen, bouwen, bouwen”. 
Een symfonie van samenwerking en verbondenheid ontstaan uit de unieke aanwezige energie tijdens ons eerste lustrum.

Samenwerkingsverbanden

De SHH werkt samen met  verschillende instanties, zoals huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. 

Onze aangesloten leden zijn allen zelfstandig functionerende huurdersorganisaties, die betrokken zijn per gemeente bij de totstandkoming van de lokale prestatieafspraken. 

Huurdersorganisaties

Hier ziet u een overzicht van de aangesloten leden. Bij het kopje ‘over ons’ onder samenwerkingsverbanden staat een overzicht van onze leden met toegang tot hun website. 

Gemeenten

Hier ziet u een overzicht van de gemeenten regio Haaglanden. Bij het kopje ‘over ons’ onder samenwerkingsverbanden staat een volledig overzicht met toegang tot hun website.

Gemeenten

Hier ziet u een overzicht van de gemeenten regio Haaglanden. Bij het kopje ‘over ons’ onder samenwerkingsverbanden staat een volledig overzicht met toegang tot hun website.

Woningcorporaties

Hier ziet u een overzicht van de corporaties regio Haaglanden. Bij het kopje ‘over ons’ onder samenwerkingsverbanden staat een overzicht met toegang tot hun website.