Zienswijze van SVH en SHH tav Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting

Lees hier de Zienswijze van SVH en SHH t.a.v. de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting.