E-mail aan het bestuur t.a.v. de huurverhoging 2024


Onderstaand een e-mail van huurdersvereniging Staedion aan het bestuur van de SHH d.d. 9 februari 2024

Aan het bestuur van de Huurdersorganisatie

Geacht bestuur,

Onze excuses dat wij u op deze enigszins ongebruikelijke manier benaderen. Als Haagse huurdersorganisatie voelen we ons door onze verhuurder Staedion in het nauw gedreven. Staedion is voornemens per 1 juli alle sociale huren met 5,3% te verhogen. Zij volgen daarmee de landelijke lijn van Aedes en de minister voor Wonen. Wij beschouwen dit als onverantwoord en hebben onze argumenten kenbaar gemaakt aan de corporatie. Tot onze teleurstelling lijkt de corporatie doof en blind voor onze bezwaren en is van plan de door de Minister geboden speelruimte te benutten voor een maximale huurverhoging. Wij hebben de indruk dat veel meer huurders en huurdersorganisaties hier mee zitten.

Terwijl er toch genoeg signalen zijn heeft de Woonbond tot nu toe niet gereageerd om de leden te ondersteunen in deze kwestie hetgeen ons zeer verbaast. Het lijkt erop dat De Woonbond in de landelijke prestatieafspraken akkoord is gegaan met deze aanzienlijke verhoging, zonder enig overleg met de huurdersorganisaties. Dit zet onze relatie met De Woonbond op scherp.

We erkennen de moeilijke positie waarin de corporatie zich bevindt, maar constateren dat deze meer interesse toont in stenen dan in haar bewoners. De sector lijkt te opereren als een verlengstuk van het Ministerie van Volkshuisvesting en negeert zijn eigen sociale verantwoordelijkheden door kritiekloos het beleid van de minister te volgen.

De Wet Overleg Huurders Verhuurders lijkt een loze belofte als van ons alleen verwacht wordt bij het kruisje te tekenen, waarbij onze inbreng wordt gereduceerd tot een vinkje op de checklist van het poldermodel.

Juridisch gezien is alles misschien correct, maar wij hebben de corporatie geconfronteerd met het feit dat deze onbuigzame houding een ernstige vertrouwensbreuk veroorzaakt en een bom legt onder het overlegmodel en de huurdersparticipatie.

Wij vertegenwoordigen samen met onze collega huurdersorganisaties in Den Haag de belangen van 80.000 sociale huurders. Wij hebben elkaar gevonden in ons verzet tegen de corporaties. Wij verzoeken u om ons ook te ondersteunen in dit verzet en uw afkeuring van de huurverhoging kenbaar te maken aan uw corporatie, de minister en de media.

Deze e-mail is verzonden naar alle bij ons bekende huurdersorganisaties in Nederland. Wij hopen op uw steun.

Met vriendelijke groet,

Ruud Klein, voorzitter

Huurdersvereniging Staedion