1e Themadag leden SHH 10 juni 2023

Door afwezigheid van de notulist is hiervan geen verslag gemaakt. Wel is er voor, degene die dat willen, een MP3 bestand beschikbaar. Dat kan aangevraagd worden via de voorzitter.

Bijgevoegd de agenda van de eerste 1e themadag en de tekst bij de zienswijze van de SHH ten aanzien van het woningwaarderingsstelsel.