Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Inleiding

De regio Haaglanden is een regionale woningmarkt bestaande uit negen gemeenten waarin vijftien woningcorporaties en corporatie Mooiland hun woningen gezamenlijk adverteren en verhuren. Corporaties zijn bij het verhuren van de sociale woningvoorraad aan regels en afspraken gebonden.

Zo maken de corporaties en gemeenten gezamenlijk (lokale) prestatieafspraken en zijn er gemeentelijke huisvestingsverordeningen (voorheen regionaal). De corporaties in de regio Haaglanden spreken onderling ook spelregels af. Hierin staan afspraken over de manier waarop er binnen de woonruimteverdeling met woningzoekenden, met elkaar en met de gemeenten wordt omgegaan. De prestatieafspraken, verordeningen en spelregels vormen samen met een goede monitoring de basis voor een transparante en efficiënte woonruimteverdeling in de regio Haaglanden.

Lees de folder