Bestuur

Het bestuur van de SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden) bestaat uit:

Sylvie Seubert – Voorzitter
Inez Stapper – Vicevoorzitter
André Plooij – Secretaris
Ruud Klein – Penningmeester
Roel Ram – Algemeen bestuurslid
Ed Krijtenberg – Algemeen bestuurslid
Ben Herman – Algemeen bestuurslid