nieuws-huurdersorganisaties-haaglanden

Samenvatting nationale prestatieafspraken

Beste leden, Hierbij ter info de laatste samenvatting n.a.v. de nationale prestatieafspraken en overige relevante documenten. Samenvatting nationale prestatieafspraken Beslisnota bij kamerbrief bij nationale prestatieafspraken Bijlagen bij nationale prestatieafspraken Kamerbrief bij nationale prestatieafspraken Nationale prestatieafspraken 2022

Lees verder »

Brief aan de minister & antwoord minister

Lees hier de brief van de SHH aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van het coalitieakkoord. Lees hier het antwoord van de minister, en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Lees verder »

16 huurdersorganisaties in Haaglanden verenigen zich tot Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden

16 huurdersorganisaties in Haaglanden verenigen zich tot Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden 18 oktober is de intentieovereenkomst door 16 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden getekend. Daarmee is de Vereniging Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) tot stand gekomen. De SHH vertegenwoordigt 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 bewoners en daarnaast hebben zij een

Lees verder »